SEZNAM DOGODKOV

TJA IN NAZAJ – RAZSTAVA MLADIH SLOVENSKIH IN MADŽARSKIH UMETNIKOV

Zunanja povezava

Lisztov inštitut – Madžarski kulturni center v Ljubljani je objavil razpis, s katerim je slovenske in madžarske likovne umetnike povabil k sodelovanju na potujoči razstavi, ki povezuje obe državi. Izbrani umetniki so se poleti predstavili na Madžarskem (v okviru razstave v Galeriji Zsófi Faur v Budimpešti), jeseni pa bodo njihova dela na ogled v galeriji Lisztovega inštituta v okviru razstave z naslovom Tja in nazaj! Namen razstave je okrepiti kulturne vezi in dialog med obema državama.
Razsta