SEZNAM DOGODKOV

V KORAK S KOSOVELOM

Zunanja povezava

Na vodenem literarnem sprehodu od sežanske železniške postaje do Kosovelove spominske sobe beremo pesmi in preko vizualnih dražljajev rojstnega kraja pesnika Srečka Kosovela spoznavamo zanimivo pesnikovo življenje, njegovo bogato literarno ustvarjanje in iščemo sledi, ki jih je pustil v ustvarjanju drugih.
Na poti zbiramo vtise o mestu in sestavljamo zgodbo pesnikovega življenja ter literarnega ustvarjanja.

Gre za skupni projekt Kosovelove spominske sobe – Ljudske univerze Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Društva Konstruktivist. Vodi: Mateja Kralj.
Spominek, ki ga udeleženci prejmejo na poti, je sofinancirala Občina Sežana.

TOČKE / IZHODIŠČA
• Sežana
• Srečko Kosovel
• železniška postaja
• Gradišče, Kras
• Spomenik Zlati čoln in Kosovelov dom Sežana
• Literatura, poezija, kons
• Kosovelova spominska soba
• Kosovelova knjižnica Sežana
• Kosovelova pot.

OSNOVNI PODATKI
• Trajanje: 2 uri.
• Razdalja oz. prehojena pot: 2 km.