SEZNAM DOGODKOV

V luči slovenske književnosti, slikarstva in arhitekture (filatelistična razstava)

Zunanja povezava

Filatelistično razstavo so pripravili člani Filatelističnega društva Škofja Loka in Filatelističnega društva Idrija ob 240. obletnici rojstva ljubljanskega knezoškofa Antona Alojzija Wolfa (1782-1859), 150 obletnici rojstva slikarja Matija Jame (1872-1947) in 150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957). Za to priložnost bodo izdani: bilten razstave, spominski ovitek, maksimum karta, osebna poštna znamka, dve ilustrirani poštni dopisnici in priložnostni poštni žig.