SEZNAM DOGODKOV

Veliki Gatsby

Zunanja povezava

Gatsby ni samo še ena gledališka reprodukcija neštetokrat obdelanega romana. Želeli smo mu dati svoj pečat, »statement« naše generacije. Navsezadnje smo se – še posebej v času koronske krize – prepoznali v likih, ki izgubljeno hlastajo po čudovitem življenju, ki se jim izrisuje samo malo izven dosega roke. S postdramskimi vložki smo želeli prikazati razčlovečenje likov in razkroj idealov, o čemer piše Fitzgerald. V njih sta poleg zvoka glavna nosilca ideje gib in človeško telo kot tako. Duševna stanja likov, prevedena v jezik plesa, ki ga spremljata premišljeno kaotična zvočna kulisa in obvezna zelena luč, simbol izmikajoče se želje po izpolnjeni prihodnosti. Tudi naše.