SEZNAM DOGODKOV

VESOLJE PLESA

Zunanja povezava

zrak, voda, ogenj, zemlja, eter in ljubezen

Elementom, zemlji, iz katere se poraja naše zaznavanje vonja, vodi, iz katere se rodi okus, ognju, s katerim je povezano naše vidno zaznavanje, zraku, iz katerega prihaja občutek za dotik in etru, kjer je bil ustvarjen zvok, dodajamo ljubezen … do življenja – vse, kar otroci so.