SEZNAM DOGODKOV

Vladimir Makuc: Retrospektiva

Zunanja povezava

Ob priložnosti obsežne donacije grafičnih del se bo v veliki galeriji zgodila retrospektivna razstava ikoničnega slovenskega slikarja in grafika Vladimirja Makuca, ki bo študijsko analizirala smeri razvoja njegove ustvarjalne prakse. Predstavljena bodo dela iz celotnega življenjskega opusa, od poznih 40. let 20. stoletja pa vse do njegove smrti leta 2016, določen pa bo tudi širši družbeni in intimni kontekst, ki je pogojeval njegovo umetniško prakso in specifičen nabor likovnih motivov. Razstava bo na ogled postavila tako njegova znana, kot (še) neznana dela, ki bodo poskušala osvetliti lik in delo Vladimirja Makuca in analizirati njegovo predanost primorski oziroma kraški krajini, motivom živali, ki pogosto služijo kot metafore, in nenehnemu iskanju svobode.