SEZNAM DOGODKOV

Zabobnaj zgodbo o drevesu!

Zunanja povezava

Dva prijatelja v duplini najstarejšega drevesa v Sloveniji, macesna v dolini Male Pišnice, najdeta veliko leseno knjigo, ki je vodnik dotičnega macesna do njegovih drevesnih prijateljev po svetu. Knjiga najditelju nalaga, da zbere svoje pleme in se poda na pot. »Pleme« so mladi obiskovalci, ki dobijo vsak svoj boben. S pomočjo bobnanja potujejo skozi predstavo, spoznavajo zgodbe dreves, ob tem pa podzavestno spoznajo osnovne glasbene elemente, kot so puls, ritem, dinamika itd.