SEZNAM DOGODKOV

ZAKLJUČNI DOGODEK 6. LIKFESTA

Zunanja povezava

Podelitev priznanj sodelujočim na 6. LIKfestu, s kulturnim programom, bo v sredo, 25. maja 2022, ob 10. uri v prostorih zavoda na Komenskega 9 v Ljubljani.Pred besedami je na tisoče podob, ki od prvih zaznav in pogledov do prvih besed spoznavamo, gledamo in v našem primeru tudi poustvarjamo v nov svet. Še preden spregovorimo imamo roke umazane z barvo, pred prvo zapisano besedo se nam na belih listih smejijo sonca in se na zelenih livadah izrisujejo prve cvetlice in prvi horizonti. In s prvimi osvojenimi in naučenimi besedami začnemo staršem, prijateljem in sošolcem razlagati, kaj smo videli in kaj smo na belem listu papirja poustvarili. LIKfest je tako ljubljanskim otrokom ponudil priložnost, da pripovedujejo širši skupnosti.6. LIKfest, nas v galerijskih prostorih nagovarja s Krajinskimi pogledi, prevodi, izjavami in najrazličnejšimi likovnimi artikulacijami. V najrazličnejših likovnih tehnikah so mentorji z otroki ustvarili likovna dela, ki jih bomo za vedno upodobili tudi v obširnem katalogu, kjer so predstavljeni tiste krajinske upodobitve, ki so komisijo najbolj prepričale bodisi v tehniki, motivu ali načinu posredovanja vsebine.Likovna umetnost je odvisna od pogleda in je za pogled ustvarjena. Veseli nas, da smo v prostorih Artcentra postavili na ogled izbrana dela 6. Likovnega festivala Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih. Na zaključni razstavi so na ogled likovna dela, ki so nastajala pod naslovom Krajina.Ko otrok slika, riše, kipari, nam na nek način pripoveduje in govori. Govori individualno in neposredno v likovnih znakih, ki jih na papirju ali v glini ustvarja, tudi tako da bi izrazil lastna čustva in misli. Vedno pa je ustvarjalec tudi del skupnosti, ki mu določa in v vnaprej posreduje jezik in določen način likovnega izražanja. In vsak ustvarjalec, tudi mi odrasli, izhajamo iz tega jezika, skupnega sistema znakov, ki pa jih v nadaljevanju razvijamo, dograjujemo in dopolnjujemo.Likovnega festivala v Pionirskem domu ne bi mogli izpeljati v takšnem formatu, če ob njem ne bi požrtvovalno sodelovalo kar 111 likovnih pedagogov in mentorjev ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Vam gre velika zahvala, za sodelovanje pri izvedbi natečajne vsebine, sodelovanje na izobraževanjih za mentorje in za to, da v učni načrt umeščate tudi naše načrte. Lok, ki ga gradimo v našem razstavišču se razpenja od tistih likovnih rešitev, katerih avtorji še niso osvojili vsega znakovnega jezika, kot tistih, ki govorijo že več tujih jezikov. In v veliko zadovoljstvo nam je, da vsem generacijam otrok prevajate naše besede, naše vsebine vašim otrokom, ki s pomočjo vašega govora začnejo pripovedovati, govoriti, likovno ustvarjati.