SEZNAM DOGODKOV

ZINE VITRINE: VITA WEISSEISEN: I’M JUST AN AVERAGE RUNNER

Zunanja povezava

I’m Just an Average Runner je nadaljevanje zina Running Diary, v katerem je predstavljen tok zavesti med in po teku, hkrati pa se naslov nanaša tudi na kratki film I’m Just an Average Slovenian. V njem avtorica trdi, da njene želje, ki jih pogosto poimenuje kar potrebe, niso daleč od povprečnih slovenskih družbenih pričakovanj.

Vendar pa dela subtilno namigujejo ravno na to, da ji želje pomenijo nekaj več in niso zgolj materialne, temveč se prepletajo s sentimentalnim in duhovnim. Vrt in gozd sta dve stvari, ki avtorico spremljata že od otroštva, že nekaj časa pa sta to tudi temi, ki se pojavljata v njeni praksi. Fotografije, risbe in zapisi pripovedujejo zgodbo sanjarjenja o samoti v varnosti doma in narave, ki pogosto premika mejo med realnim in utopičnim.

Vita Eva Weisseisen študira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od 2017 do 2022 je bila članica in soustanoviteljica kolektiva Podmladek. Sodelovala je na različnih skupinskih razstavah, kot sta AppointMENT in Sveže ribe: Risba v galeriji DobraVaga. S kolektivom Blagor je razstavljala v Švicariji, s kolektivom Podmladek pa v Mini teatru, Galeriji Škuc in lokalu Soteska. V svojih delih se posveča trenutnim interesom (glasba, film, popularna kultura in literatura), ki jih povezuje z osebnimi izkušnjami. Svoje risbe večkrat poveže z besedilom in tako ustvarja neke vrste dnevniških zapisov, pri čemer se ne omejuje s tehniko.