SEZNAM DOGODKOV

Tatiana Kocmur Krača

Zunanja povezava

Performans s prevzemanjem značilne plesne ikone komercialne seksualnosti prikazuje družbeni pritisk na telo, soočeno z bolečimi rituali, ki jih posameznice_ki vsakodnevno izvajajo na lastnem telesu v želji po doseganju konstruiranega lepotnega ideala. Zaradi posebnega lepotnega dodatka navidez zdravo telo izgublja svojo funkcionalnost. Postane omejeno, na pogled pohabljeno in transformirano. Distorzija podobe ekstremno erotičnega telesa vnaša pomisleke o njegovi zaželenosti.

Predstava v sklupi festivala Račka 2022.