Izjava o zasebnosti spletnega portala Kulturnik.si

Beletrina, zavod za založniško dejavnost, ki je urednik vsebin na spletnem portalu Kulturnik.si (v nadaljevanju: spletni portal), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega portala, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso povezane z našo organizacijo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Beletrina se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletnega portala. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Piškotki in seje
Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek, datoteka z informacijami, ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja.

Vsebina piškotka
V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletnega portalai, ki ste ga obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.

Beletrina lahko razkrije anonimne, skupinske in statistične povzetke podatkov, pridobljenih na spletnem portalu. Ti podatki ne omogočajo identifikacije posameznih uporabnikov in ne predstavljajo osebnih podatkov.

Beletrina ne odgovarja za politike zasebnosti spletnih mest, do katerih obiskovalec dostopa prek povezav, objavljenih na spletnem mestu Kulturnik.si.

Vprašanja o politiki zasebnosti lahko uporabniki spletnega portala posredujejo na e-naslov: kulturnik@beletrina.si.