NA IMENIK

Slovenski etnografski muzej (SEM)

Slovenski etnografski muzej kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področij materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje. Nastal je leta 1923 z ločitvijo od Narodnega muzeja. Začetki muzeja se navezujejo na nastajanje zbirk v okviru Deželnega muzeja za Kranjsko (ustanovljen 1821).

Prek letnega cikla razstav in drugih prireditev – slovenskih (tudi zamejskih in izseljenskih), drugih evropskih in zunajevropskih – izobraževalnega programa in publikacij muzej predstavlja tradicijsko kulturo na Slovenskem in o kulturah nekaterih drugih ljudstev sveta. Razstavni predmeti in dejavnosti muzeja obsegajo tako materialno kulturno dediščino vsakdanjih in prazničnih načinov življenja kot tudi dediščino znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti.

Dnevnik: Konji v mitologiji in simboliki

19. 10. 2022 / Slovenski etnografski muzej (SEM)

Kustos v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) dr. Marko Frelih, ki ga kot arheologa zanimajo medkulturne zgodbe med starimi civilizacijami, sploh duhovni svet prazgodovinskih kultur, znotraj tega pa rituali, kultna mesta, simboli in umetnost, je zasnoval novo občasno razstavo pod naslovom…