NA IMENIK

Arboretum Volčji Potok

Arboretum je strokovni izraz za zbirko dreves in grmovnic, zbranih v raziskovalne namene. Arboretum v Volčjem Potoku se od drugih arboretumov razlikuje po tem, a so bila drevesa in grmi od začetka naprej sajeni v parkovne prizore in ne zgolj v anonimno zbirko. Druženje rastlin naj službi kot zgled, katere rastline so ekološko združljive in na pogled privlačne.

Arboretum Volčji Potok je edini samostojen arboretum v Sloveniji. V njem uspeva približno 3.500 vrst in sort iglavcev in listavcev, trajnic ter samoniklih zelnatih rastlin. Drevesa in grmi pripadajo tako osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Severne Amerike in Azije kot tudi kultivarjem, ki so bili vzgojeni v okrasne namene. V Arboretumu so med listavci najbogateje zastopane zbirke javorjev, lip, brez in bukev, med njimi še posebno kultivarji pahljačastega javorja (Acer palmatum). Pomembne pa so tudi zbirke luskastih iglavcev, slečev in vrtnic.