NA IMENIK

Belokranjski muzej Metlika

Poslanstvo Belokranjskega muzeja je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino. Kot splošni pokrajinski muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, z založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi in popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in regionalne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še toliko pomembnejša.