NA IMENIK

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Mariborska sinagoga je eden najpomembnejših spomenikov judovske kulturne dediščine na slovenskih tleh in obenem ena najstarejših ohranjenih sinagog v srednjeevropskem prostoru. Poleg individualnih gostov iz vsega sveta so pogosti tudi obiski organiziranih šolskih skupin in skupin obiskovalcev iz Izraela, med njimi je leta 2008 obnovljeno sinagogo obiskal vrhovni aškenaški rabin Yona Metzger.

V letu 2011 je sinagoga pričela delovati kot samostojni javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, sredstva za delovanje centra pa večinsko zagotavlja Mestna občina Maribor. Del sredstev center že pridobiva z mednarodnimi razpisi in donacijami.