NA IMENIK

Center za kulturo, šport in prireditve Izola

Center za kulturo, šport in prireditve Izola sestavljata dve organizacijski enoti: OE Kulturni center Izola (OEKCI) in OE Center za šport Izola (OECŠI).
OEKCI skrbi za razvoj kulture v mestu in je organizator številnih prireditev na prostem za odrasle in otroke, predvsem v sodelovanju s kulturnimi društvi, ki delujejo na področju umetniškega ustvarjanja v občini Izola.
OECŠI deluje v smislu razvoja športa in njegovem uveljavljanju v družbi v sodelovanju s Športno zvezo Izola, športnimi društvi in klubi.