NA IMENIK

Festival Velenje


Festival Velenje je javni zavod, ki ga je leta 2008 z odlokom ustanovila Mestna občina Velenje z izločitvijo organizacijske enote Prireditve iz Javnega zavoda Knjižnica Velenje in priključitvijo dela turistično–informacijskega centra k novo nastalemu javnemu zavodu. Festival Velenje tako kontinuirano nadaljuje s prireditveno dejavnostjo nekdanjega Kulturnega centra in Knjižnice v Velenju.
Prostori Festivala Velenje se nahajajo v Domu kulture Velenje, ki je bil zaradi modernistične arhitekture in prvin razglašen za kulturni spomenik.