NA IMENIK

Gorenjski muzej

Gorenjski muzej je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične dediščine na območju Gorenjske. Je javnosti odprta, neprofitna ustanova, ki deluje v dobro družbe. Zato se povezujemo z različnimi deležniki v celotni regiji, da bi skupaj soustvarili trajnostni razvoj regije. Svoj prispevek dajemo kulturi, znanosti, šolstvu, turizmu in prostočasnim dejavnostim.

Gorenjski muzej je prostor, kjer se povezuje bogastvo zbirk, znanj in ljudi, kjer se srečujejo profesionalnost in odgovornost zaposlenih, navdihujoča dediščina in umetnost, sodelovanje, druženje in medkulturni dialog. Zbiranje, dokumentiranje, ohranjanje, raziskovanje in predstavljanje premične dediščine Gorenjske je usmerjeno v spodbujanje pozitivnega odnosa do celotne kulturne dediščine, da bi na podlagi zavedanja o preteklosti razumeli sedanjost, s tem prispevali k stalnemu dialogu in hkrati krepili slovensko narodno zavest.

MMC RTV SLO: Plečnik ni bil le arhitekt Ljubljane in Prage. Kako je zaznamoval Gorenjsko?

19. 05. 2022 / Gorenjski muzej

Na Gorenjskem umetnostna zgodovina našteje 44 Plečnikovih spomenikov in vrsto sakralnih predmetov, ki jih je prav tako oblikoval veliki arhitekt. "Plečnik na Gorenjskem" je tako rdeča nit nove razstave v Kranju.