NA IMENIK

Goriški muzej

Goriški muzej je pokrajinska ustanova splošnega muzejskega značaja. Deluje na območju tistega dela zgodovinske dežele Goriške, ki danes pripada Republiki Sloveniji. Muzej pokriva območje enajstih občin (Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Vipava, Brda, Divača, Kanal ob Soči, Komen in Sežana). Zaradi obmejne lege sodeluje muzej s posamičnimi projekti s slovensko manjšino v Italiji. Povezuje se s sorodnimi italijanskimi kulturnimi ustanovami v Furlaniji – Julijski krajini in razvija še drugo mednarodno sodelovanje z muzeji v sosednjih državah. Značilnost muzeja je tudi raziskovanje domoznanske problematike, zato muzej načrtno gradi svojo knjižnico z domoznansko literaturo v slovenskem in italijanskem jeziku, ki izhaja na obeh straneh državne meje