NA IMENIK

Javni zavod knjižnica Laško

Knjižnica Laško je namenjena vsem občanom občin Laško in Radeče. Svojim uporabnikom omogoča vseživljenjsko izobraževanje ter izboljšuje njihovo bralno, informacijsko in druge vrste pismenosti.

Z mrežo krajevnih knjižnic in izposojevališč, s sodelovanji v krajih in z raznovrstnimi storitvami si prizadeva biti v svojih okoljih čim bolj dostopna, širiti kulturna obzorja ter krepiti lokalno, domoznansko zavest. To dosega s skrbno načrtovanimi knjižničnimi zbirkami, s kompetentnimi zaposlenimi, z bogato in kvalitetno prireditveno in domoznansko dejavnostjo ter raznovrstnimi storitvami. Je tudi pomemben prostor druženja in srečevanj, izmenjevanj znanj, stališč in življenjskih izkušenj med občani, konstruktiven in povezovalni element lokalnih skupnosti – t. i. tretji prostor.