NA IMENIK

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ki se po velikosti uvršča med večje slovenske splošne knjižnice, je organizirana v sedem oddelkov.
V svojem kulturnem hramu hranijo preko 350.000 enot gradiva. To obsežno zbirko gradiva letno obogatijo s približno 11.000 enotami.