NA IMENIK

Knjižnica Kočevje

Temeljno poslanstvo Knjižnice Kočevje zajema nakup, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva in storitev na različnih medijih vsem starostnim in družbenim skupinam v svojem okolju. Knjižnica Kočevje podpira intelektualni in kulturni razvoj občanov ter vseživljenjsko učenje in razvija pismenost ter tako prispeva k napredku skupnosti.