NA IMENIK

Kulturni center Pekarna

KC Pekarna se nahaja na desnem bregu Drave, ob robu Magdalenskega parka ter v neposredni bližini mestnega jedra. Je kulturni center, ki predstavlja kompleks objektov, ki jih je za potrebe peke kruha za vojašnice na robu mesta na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila Avstro–ogrska vojska.

Samo območje KC Pekarne, predvsem pa delo in izdelki morajo izkazovati, da je KC Pekarna prostor neodvisne (nekomercialne in neprofitne) kulturne produkcije s področja glasbe, gledališča, plesa, cirkusa, filma, da je prostor za razvijanje emancipatornih oblik in vsebin mladinskega dela, ki stremijo k opolnomočenju mladih, ki bodo znali kritično preizpraševati ekonomsko-politični sistem v katerem živimo in posledično realnost aktivno spreminjati v družbeno-pravično, da je prostor za emancipatorne družbeno-kritične vsebine, ki preko teorije in prakse aktivno prispevajo k ustvarjanju pravične družbe, da je prostor za nekomercialne športne vsebine, da je prostor, ki povezuje ožje lokalno okolje (MČ Magdalena) skozi organizacijo skupnih medgeneracijskih in medkulturnih aktivnosti in s tem prispeva k večji strpnosti in povezanosti soseske ter lajša socialne tegobe, da je prostor, ki spodbuja visoko ekološko ozaveščenost svojih uporabnikov in obiskovalcev in ne nazadnje, da je KC Pekarna skupnostni prostor, ki stremi k strpnosti in ničelni toleranci do vseh oblik in vrst nasilja.