NA IMENIK

Kulturni dom Mengeš

V zadnjem desetletju je najpogostejši najemnik kulturnega doma Špas teater. Predstave Špas teatra so v Mengeš pripeljale ljudi iz vse Slovenije, v desetletju se je komedijam Špas teatra nasmejalo kar 800.000 gledalcev.

V letu 2007 je Špas teater postal upravitelj Kulturnega doma.

Osrednji del Kulturnega doma je dvorana s 411 udobnimi sedeži, z možnostjo dodatnih 38 stranskih sedežev. Oder ima koristne dimenzije 9m x 7m z višino 5m odrske odprtine. Dostop na oder z dvorane je možen z dveh strani. Odrsko zaveso upravljamo z daljinskim krmiljenjem. Lučni park šteje 16 scenskih reflektorjev, krmiljenih preko svetlobnih regulatorjev. V dvorani je stereo ozvočenje v jakosti 2x 350 W. Za nastopajoče sta ob odru dve skupinski garderobi, opremljeni z wc-jem. Pred vhodom v dvorano je več namenska avla z bifejem in blagajna.

Poleg osrednje dvorane je v Kulturnem domu klubska soba šahovskega društva, folklorne skupine in mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš. Prav tako v domu gostujejo nogometaši, kjer imajo svoje garderobe.