NA IMENIK

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Za začetek delovanja današnje Mestne knjižnice in čitalnice štejemo leto 1946, ko je bila v Idriji ustanovljena knjižnica Janka Premrla – Vojka. Od jeseni leta 1971 deluje v stavbi rudniškega magazina na Trgu sv. Ahacija, kamor se je preselila s prejšnje lokacije pri Črnem orlu na Mestnem trgu. Današnji naziv Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v uporabi od leta 1953. Knjižnica zavzema celotno prvo nadstropje magazina, uporablja pa tudi pritlični prostor v isti stavbi, ki je namenjen prireditvam, uram pravljic, organiziranim obiskom in knjižnim razstavam. Prostora med seboj nista povezana, zato se v prihodnosti načrtuje dvigalo, ki bi z njima povezal še galerijo v drugem nadstropju. To od leta 2003 upravlja knjižnica in je naslednica galerije, ki je bila ustanovljena leta 1969 kot Umetnostna razstavna galerija odmevnih mednarodnih likovnih kolonij v organizaciji Mestnega muzeja. Ti prostori so še danes namenjeni likovnim razstavam in raznim dogodkom, ki jih organizirata knjižnica in lokalna skupnost. Leta 2015 je knjižnica pod svoje okrilje vzela še Filmsko gledališče, nekdanje Rudniško gledališče, ki se nahaja v neposredni bližini na Trgu sv. Ahacija v baročni stavbi, ki je bila zgrajena v času Marije Terezije (okrog leta 1770) in velja za prvo gledališko stavbo na Slovenskem.