NA IMENIK

Mestna knjižnica Kranj

So hiša kulturnega izražanja in stičišče vseh generacij, most med različnimi kulturami, narodi in veroizpovedmi. Ponujajo uporabo in izposojo knjižničnega gradiva za izobraževanje, raziskovanje in prosti čas. So odprt prostor za druženje, igro, ustvarjalnost, izmenjavo mnenj, izkušenj in znanj.

Posebej skrbijo za zbiranje, hranjenje in ponudbo gradiva o lokalnem okolju. Izvajajo programe za spodbujanje bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Z uporabniki sodelujejo pri oblikovanju vsebin in storitev knjižnice ter jih vključujejo v projekte in aktivnosti.

Gorenjski glas: Je bil poseben tič, ta Knobl

31. 05. 2022 / Mestna knjižnica Kranj

V Mestni knjižnici Kranj smo si ogledali igrano-dokumentarni film Za Pavla Knobla skovano. Pesnik, orglar in skladatelj Pavel Knobl (1765–1830) je v Kranju leta 1801 izdal prvo samostojno slovensko zbirko posvetnih pesmi z naslovom Štiri pare kratkočasnih pesmi.