NA IMENIK

Muzej Vrbovec – muzej gozdarstva in lesarstva

Obširnemu evidentiranju in zbiranju informacij ter gradiv na terenu je sledila postavitev stalne razstave, s katero je muzej septembra 2001 odprl vrata svojim obiskovalcem. Danes pod okrilje muzeja sodijo tudi naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib in zbirke v Bohačevem toplarju.