NA IMENIK

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej je javnosti odprta, neprofitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, izobraževanja in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in popularizira v javnosti. V muzejskih zbirkah hranijo arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 23 občin.