NA IMENIK

Posavski muzej Brežice

V gradu, spomeniku nepremične dediščine, od leta 1949 deluje Posavski muzej Brežice, ki predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes. Skoraj 70 let delovanja Posavskega muzeja Brežice je sestavni del osem desetletij posavskega muzealstva.