NA IMENIK

Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi – Koper

Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi” je leta 2005 ustanovila Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenija, z namenom, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki jih načrtuje, promovira in izvaja italijanska narodna skupnost vSloveniji, organizirano obliko in strateški pomen.

Cilj je vzdrževanje, promocija in razvoj identitete italijanske narodne skupnosti, italijanskega jezika in kulture v zgodovinsko poseljenem prostoru. Temu smotru sledimo z usklajenim in sinergičnim načrtovanjem na področju kulture, ki pozitivno vpliva na prostor in spodbuja razvoj sožitja med narodi, večkulturnost in večjezičnost.