NA IMENIK

Slovenski gledališki inštitut

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je nacionalni javni zavod, ki se posveča ohranjanju slovenske gledališke kulture, zbiranju in dokumentiranju gradiva s področja gledališke dediščine ter raznolikim oblikam njene prezentacije. Obenem skrbi tudi za razvoj in promocijo slovenske gledališke kulture in gledališke umetnosti najširših zvrsti: dramske, operne, baletne in lutkovne; sodobnega plesa, eksperimentalnih, raziskovalnih in performativnih gledaliških praks, fizičnega, ambientalnega in uličnega gledališča ter drugih oblik.

Njegovo poslanstvo in metoda dela sta zbiranje, dokumentiranje, ohranjanje, raziskovanje, preučevanje, interpretiranje, predstavljanje in promoviranje slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.