NA IMENIK

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad (ZUKD Grad) je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad z dne 12. 5. 2003 (Ur. l. RS, št. 44/03). Zavod je bil vpisan v sodni register 16. 6. 2003. Zavod je kot partner sodeloval v raznih projektih na področju kulture in turizma, ki jih je izvajala občina.