SEZNAM DOGODKOV

Odprtje razstave Keramika na Slovenskem, 2005 – 2022

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

Poletna muzejska noč

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

Odprtje razstave Podobe nekdanjega Kranja – trgovski in obrtni lokali

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

5. zgodovinski dan Dediščina gradov na Gorenjskem

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

AURORA – GLASBENO DOŽIVETJE S CARMEN MANET

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

AURORA – GLASBENO DOŽIVETJE S CARMEN MANET

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

26. V MESECU V KINO!

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

SLIKARSKA ŠOLA Z METO ŠOLAR

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.

SEZNAM DOGODKOV

PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA

Zunanja povezava

Razstava bo predstavila sodobno produkcijo avtorske keramike v slovenskem prostoru med letoma
2005 in 2022. Časovni razpon se začenja z letnico 2005, ko je Društvo keramikov in lončarjev
organiziralo prvo pregledno razstavo Keramika v Sloveniji 1964–2004 v Narodnem muzeju Slovenije in gradu Podsreda.
Keramika je univerzalen medij, ki omogoča raznolikost umetniških pristopov. Povezuje številne zvrsti
likovnega delovanja, kot so kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija in novi mediji. Po eni strani se
naslanja na znanje in veščine predhodnih generacij, po drugi pa ostaja fleksibilna pri vključevanju
novih tehnologij in tehnoloških inovacij. Sodobnost keramike kot ustvarjalnega medija omogoča
inovativno likovno razmišljanja oziroma avtorsko ustvarjanje.