SEZNAM NOVIC

Delo: Neznosna lahkost bivanja

Na vir

Umetniška dela iz Likovne zbirke Riko kot izhodišče za razstavo v Galeriji Miklova hiša.

Kuratorka Nina Skumavc je izbrana umetniška dela iz Rikove zbirke dopolnila z novimi in jih zaokrožila v razstavo Neznosna lahkost bivanja v Galeriji Miklova hiša v Ribnici. Likovna zbirka Riko se v Galeriji Miklova hiša redno predstavlja že od leta 2004.

Kako misliti zbirko? Kot pravi Gerard Wajcman, je zbirka vselej prikrajšana za najmanj en objekt, ki vedno znova umanjka. In prav ta vedno znova manjkajoči objekt ne spodbuja le novih zbirateljskih odločitev, temveč tudi razmislek, za kaj je zbirka prikrajšana, katera dela v njej niso prisotna. Pogled, ki zbirko hipotetično dopolnjuje, je bil tokrat zaupan Nini Skumavc, da pristopi k oblikovanju razstave, kjer dela iz zbirke predstavljajo zgolj izhodišče za razstavo. Umik zbirateljskega pogleda v prid kuratorskega pristopa odpira in ponuja nove poglede na posamezna dela in jih hkrati vsebinsko umešča v pomenske horizonte z drugimi deli.