SEZNAM NOVIC

Delo: Ocenjujemo: Natalija Juhart Brglez: Linije vsakdana, MGLC

Na vir

Navkljub živahnosti dela zaznamuje značaj dekorativnega; tudi množice linij sčasoma ne vidimo več kot arhitekturnega detajla, temveč kot krašenje podobe.

Umetnica na risbah in grafikah v tehniki suhe igle, jedkanice in sitotiska upodablja podobe tako slovenskih kot tujih mest, pri čemer so nedvomni protagonist arhitektura in njeni detajli, ki ne vsebujejo upodobljenih (množic) ljudi. Risbe in grafike so v enakem okvirju ter (v večini) sorodnem večjem formatu prek obeh prostorov razporejene v enakomernem, ravnem nizu, kar ustvarja pregledno kronološko postavitev z barvnimi vnosi v večinoma črno-bela dela.