SEZNAM NOVIC

Delo: Od obrečnega zabojnika do proizvodnih delavnic v Centru Rog

Na vir

RogLab, najmanjši javni FabLab v Evropi,­ že desetletje spodbuja medsektorsko povezovanje in lokalno ustvarjalnost.

Meta Štular, ki je razvila in zadnje deset­letje vodila RogLab, prvi slovenski FabLab (v Centru Rog je odgovorna za program in strateški razvoj), je poudarila, da izdelovalni prostori spodbujajo družbeno kohezivnost, »hkrati pa z različnimi tehnologijami pritegnejo uporabnike najrazličnejših strok, ki se nato, preprosto zaradi skupne prostorske umeščenosti, medsebojno povezujejo in si izmenjujejo znanja. S povezovanjem različnih sektorjev in strok v družbi na dolgi rok spodbujamo inovativnost.«

Če se moramo »s selitvijo proizvodnje nazaj v lokalno okolje potrošniki sprva sprijazniti s tem, da bodo izdelki dražji«, bomo »s tem okolju prihranili negativne učinke zaradi­ transporta surovin in izdelkov, ne bomo prispevali k izkoriščanju delovne sile na drugih koncih sveta ter bomo kot družba ohranjali in kultivirali lokalna proizvodna ­znanja«. S Centrom Rog bo Ljubljana dobila enega od največjih javnih izdelovalnih prostorov v Evropi.