SEZNAM NOVIC

Delo: Prevzetnost in pristranost narodne noše/UGM/kustosinja Andreja Borin

Na vir

Razstava tako funkcionira na številnih ravneh, ki so kljub različnim izhodiščem, intencam in formalnim izpeljavam na svojstven način komplementarne

Verjetno ni dvoma, da je bilo temeljno izhodišče obsežna zbirka del slikarja Anteja Trstenjaka, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril serijo podob narodnih noš Lužiških Srbov, vendar omejitev zgolj na ta opus ne bi presegala epizodne zgodovinske reminiscence. Projekt je zato dopolnjen z deli Ludvíka Kube ter fotografijami Erica Schuetta in Trine Søndergaard, kar tematiko predstavi v novi luči ter ob tem sintetizira historični in aktualni vidik.

FOTO: Trine Søndergaard