SEZNAM NOVIC

Delo: Razcvet vrhunske, a podhranjene ustvarjalnosti

Na vir

Razstava več kot osemdesetih umetnikov Keramika v Sloveniji 2005–2022 je pregled sodobne umetniške keramike ter njenih vsebinsko-formalnih tendenc.

Damir Globočnik je v spremni besedi k razstavi zapisal, da ima sodobna umetniška keramika v slovenskem likovnem prostoru nekoliko nenavaden položaj, »ki je bolj kot z izraznimi možnostmi v tej likovni disciplini povezan z zgodovinsko izkušnjo v najširšem pomenu besede. Ta izkušnja je botrovala tudi nekaterim predsodkom […]. Najprej je pri tem vprašanju seveda treba upoštevati dejstvo, da postopek žganja gline velja za enega od prvih človekovih tehnoloških izumov. Izdelkom iz žgane gline, ki imajo uporabni in umetniški značaj, lahko kontinuirano sledimo od prazgodovine dalje. V sodobni umetniški keramiki je torej prisoten tudi zgodovinski spomin.«

Foto Bojana Ristevski Mlaker: Kompozicija 30, 2019, osebni arhiv