SEZNAM NOVIC

Delo: Spodkopavanje ustaljenih hierarhij v literaturi in družbi

Na vir

Nova nagrada Štefica Cvek opozarja na pomembnost feminističnih in kvirovskih perspektiv v sodobni literarni produkciji.

Borisav Matić pojasnjuje, da so »kulturne scene v regiji tako povezane, da bi bila vsakršna delitev po nacionalnih mejah umetna. Tako so na primer trije prvenci, dobitniki Štefice Cvek, prvič izšli v nematičnih državah avtoric. Postjugoslovanske države nimajo skupne le preteklosti, temveč v veliki meri tudi kulturo. Skupno nam je tudi to, da smo na obrobju Evrope in centrov moči, s tem pa nas povezujejo tudi mnoge skupne težave. Nekatere med njimi bi laže presegli z boljšim regionalnim sodelovanjem, ki bi vzpostavilo trajnostnejši ekosistem. Zgodovinski, kulturni in jezikovni vplivi so kljub temu, da jih avtoritete poskušajo ignorirati oziroma minimalizirati, očitni. Kar pa se tiče razlik, predstavljajo priložnost, da se nekaj več naučimo in razširimo svoja obzorja«.