SEZNAM NOVIC

Delo: Temelj delovanja je sodelovanje

Na vir

Revija Otrok in knjiga je že petdeset let spremljevalka vseh, ki se poklicno ukvarjajo z mladinsko književnostjo.

Da je mladinska književnost vred­na ustrezne obravnave in enakovrednega mesta v literarni vedi, je prepričanje, ki je pred petdesetimi leti vodilo k ustanovitvi revije Otrok in knjiga, edine strokovne revije na tem področ­ju pri nas. Njen jubilej bodo danes počastili s simpozijem, ki ga Mariborska knjižnica na Gospodarskem razstavišču pripravlja z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Kot je poudarila njena dolgoletna urednica Darka Tancer-Kajnih, je revija Otrok in knjiga pripomogla, da sta se v letih od njenega nastanka tako odnos do mladinske književnosti kot njen status občutno spremenila. Dotlej (ustanovljena je bila leta 1971, prvič je izšla leto zatem) se je z njo »bolj kot literarna teorija in zgodovina ukvarjala pedagogika«, kar je bilo razvidno tudi iz števila literarnih nagrad, ki so jih takrat podeljevali za dela te vrste. Posvečala se ji je le Levstikova nagrada, medtem ko jih je danes veliko več (zlata hruška, desetnica …). Med njimi je večernica, katere podelitev je osrednji dogodek vsakoletnega srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti in je edina vseslovenska nagrada za najboljše izvirno mladinsko literarno delo preteklega leta. Zasluge za njeno ustanovitev gredo podjetju za promocijo kulture Franc-Franc (Feri Lainšček in Franci Just) ter reviji Otrok in knjiga.