SEZNAM NOVIC

Dnevnik: Nova tradicija

Na vir

»Veljalo bi še poskusiti,« pove v intervjuju Svetlana Slapšak o prekrasni ideji samoupravljanja, ki se ni realizirala, ker je partija hotela ohraniti oblast. Svet onkraj kapitalizma, sporoča razstava, se mora obrniti k izkušnjam socializma, zadružništva in ponovno poskusiti realizirati komunizem v kombinaciji z anarhizmom. Nova skupnost bo temeljila na kulturno-umetniških projektih. Na zboru občanov se bo odločalo o financiranju projektov, ki zagotavljajo srečo kar največjemu številu ljudi. Lokalne zadeve torej upravlja skupnost občanov, država pa preko univerzalnega temeljnega dohodka krije osnovne življenjske potrebe ter zagotavlja brezplačno izobraževanje in zdravstvo. Šele s spremembo sistema bomo postopoma prišli do svobode in zadovoljstva, menijo feministke in borke za človekove pravice Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon in Andrea Knezović, ki so zasnovale razstavo in vzporedne dogodke.