SEZNAM NOVIC

Mladina: Za vključujoča simbolna obeležja

Na vir

Projekt Pozabljena polovica Novega mesta si prizadeva osvetliti zgodovinsko zapostavljene in izrinjene ženske. Iniciativa jih popisuje, prireja dogodke in vodi kampanje za njihovo pripoznanje.

Trenutno v organizaciji Pozabljene polovice poteka spletna peticija, s katero želijo pobudnice za doprsne kipe predvidena mesta na novomeškem Glavnem trgu zapolniti tudi z ženskami, konkretno s kipom Ilke Vašte. Zgodovina izključevanja žensk iz javnega se namreč najbolj jasno kaže prav v njihovem simbolnem manku v javnem prostoru. Slednjega plastično prikazujejo prav novomeški prazni podstavki.