SEZNAM NOVIC

MMC RTV Slo: Združenje zgodovinskih mest si želi ustanovitve razvojnega nepremičninskega sklada

Na vir

Predstavniki združenja in poslanci so se sešli v Kranju

Predstavniki Združenja zgodovinskih mest Slovenije so se srečali s poslanci, na katere so naslovili pobudo za ustanovitev nepremičninskega sklada za zgodovinska mestna središča, saj je po njihovem mnenju propadanje teh središč naravnost skrb vzbujajoče.

Razvojni nepremičninski sklad, ki so ga predlagali, bi skrbel za odkup, prenovo in oddajo stavb. Ljudje v zadnjih 30 letih zapuščajo mestna središča, vitalne mestne funkcije se selijo na obrobje. Prav v zadnjem obdobju je pospešeno uničevanje mestnih središč še posebej očitno, je opozorila generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc. Združenje je bilo sicer ustanovljeno leta 2001 na predlog takratnih županov Idrije, Kopra, Pirana, Ptuja, Škofje Loke in Tržiča.

Iz podatkov zgodovinskih mest je razvidno, da je več kot 65 odstotkov prebivalcev mestnih jeder starih nad 65 let, medtem ko so se mladi odselili. Od 35 do 40 odstotkov objektov v mestnih središčih je v celoti ali deloma praznih. Med razlogi so dotrajanost hiš, pomanjkanje sredstev za obnovo, zahteve spomeniškega varstva in neurejeno lastništvo. Več kot 70 odstotkov objektov bi sicer potrebovalo celovito prenovo.