SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov v letu 2022.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
7.000.000,00 EUR

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora evropskim mrežam festivalov v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov v letu 2022.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
7.000.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Podpora je namenjena evropskim mrežam festivalov, ki jih sestavljajo koordinator (prijavitelj) in najmanj tri članske organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDSEKTORSKI SKLOP: Podpora partnerskim projektom na področju spodbujanja medijske pismenosti

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov v letu 2022.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
7.000.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Podpora je namenjena evropskim mrežam festivalov, ki jih sestavljajo koordinator (prijavitelj) in najmanj tri članske organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Upravičeni prijavitelji:rnUpravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Črnomelj in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora za distribucijo filmov v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov v letu 2022.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
7.000.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Podpora je namenjena evropskim mrežam festivalov, ki jih sestavljajo koordinator (prijavitelj) in najmanj tri članske organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.