Tehnične zahteve za vire Kulturnik.si

Viri za novice morajo zagotoviti izpis najnovejših novic v zapisu RSS

Viri za dogodke lahko zagotovijo izpis aktualnih/nazadnje vpisanih dogodkov v zapisu RSS z dodatnimi polji.

Viri za metaiskalnik morajo zagotoviti izpis iskalnih rezultatov v zapisu RSS z dodatnimi opensearch polji. Iskalni niz naj upošteva sintakso SOLR/Lucene.

Glava vira RSS za Kulturnik

Osnovni zapis RSS z dodatnimi polji za izpis iskalnih rezultatov

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
   xmlns:ical="http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#" 
   xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
   xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
   version="2.0">
 <channel>
  <title>novice.kulturnik.si</title>
  <atom:link href="http://novice.kulturnik.si/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
  <atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://example.com/opensearchdescription.xml"/>
  <link>http://novice.kulturnik.si</link>
  <description>Vsi kulturne novice na enem mestu</description>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT</lastBuildDate>
  <language>sl</language>
  <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
  <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
  <generator>kulturnik.si</generator>
  <opensearch:totalResults>212</opensearch:totalResults>
  <opensearch:startIndex>21</opensearch:startIndex>
  <opensearch:itemsPerPage>20</opensearch:itemsPerPage>
  <opensearch:Query role="request" searchTerms="Napoleon" startPage="1" />
  <item>....</item>
  <item>....</item>
  .......
 </channel>
</rss>

Razlaga polj

###rss - z uporabljenimi imenskimi prostori

###title naslov vira

###atom:link naslov URL vira oz. opisa OpenSearch

###link naslov URL spletne strani vira

###description kratek opis vira

###lastBuildDate datum izpisa v obliki RFC822

###language jezik vira: el, en, hr, fr

###sy:updatePeriod - neobvezno časovna enota za osvežitev vira

###sy:updateFrequency - neobvezno število časoviha enota za osvežitev vira

###generator - neobvezno naziv programa/modula..., ki je izpisal vira

###opensearch:totalResults skupno število rezultatov - opensearch polja uporablja metaiskalnik

###opensearch:startIndex začetna zaporedna številka prvega rezultata na trenutni strani izpisa rezultatov

###opensearch:itemsPerPage število rezultatov na trenutni strani

###opensearch:Query opis iskanja z atributi:

 • role - ima vedno vrednost request
 • searchTerms - iskalni niz
 • startPage - št. trenutne strani izpisa

Primer zapisa za posamezno novico (RSS item)

Novica

<item>
 <title>Minister za kulturo dr. Uroš Grilc v Begunjah</title>
 <link>http://www.mk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//6000/</link>
 <guid>http://www.mk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//6000/</guid>
 <pubDate>Wed, 19 Feb 2014 09:49:00 GMT</pubDate>
 <dc:creator>PR služba MK</dc:creator>
 <category>razpisi in razglasi</category>
 <category>kulturna politika</category>
 <description>V sredo, &lt;date&gt;19. februarja 2014&lt;/date&gt; si bo minister za kulturo dr. Uroš Grilc ob 10. uri ogledal grad...</description>
 <enclosure url="http://www.dnevnik.si/i/c2/2014/02/18/779095.jpg" type="image/jpeg" />
</item>

Razlaga polj

title

Naslov novice

URL novice

guid

Enoznačni identifikator novice - ne sme se spremeniti, tudi če se spremeni naslov ali URL novice

pubDate

Datum in ura objave v obliki RFC-822

dc:creator neobvezno

Avtor novice

category lahko se ponavlja

Kategorija novice

description

Kratek povzetek novice, do 500 znakov

enclosure

Slika novice - URL in tip
Primer zapisa za posamezen dogodek (RSS item)

Event item

<item>
 <title><![CDATA[Uroš Weinberger &amp; Gregor Balog - Blur Techno]]></title>
 <link>http://www.facebook.com/events/789596424401463</link>
 <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:33:13 GMT</pubDate>
 <dc:source>FB Feed</dc:source>
 <dc:creator>Galerija Alkatraz</dc:creator>
 <category>Likovna umetnost</category>
 <guid isPermaLink="false">http://www.facebook.com/events/789596424401463</guid>
 <description><![CDATA[
 <p>
  Vabljeni na otvoritev razstave Blur Techno, umetnikov Uroša Weinbergerja in Gregorja Baloga, v petek, 21. februarja 2014, ob 20. uri, v Galerijo Alkatraz. Razstava bo na ogled do 4.3.2014.<br/>
 </p>
]]></description>
 <enclosure url="https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1601193_10202978541327098_1251470883_n.jpg" length="52349" type="image/jpeg" />
 <ical:dtstart>2014-02-04T20:00:00+02</ical:dtstart>
 <ical:dtend>2014-02-04T22:00:00+02</ical:dtend>
 <ical:location>Galerija Alkatraz</ical:location>
</item>

Razlaga polj

Upoštevajo se ista polja kot za novice, poleg tega pa še:

ical:dtstart

Čas pričetka dogodka (v ISO 8601 formatu)

ical:dtend

Čas konca dogodka (neobvezen)

ical:location

Prizorišče dogodka

Portal Kulturnik.si upravlja Zavod Beletrina s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Zavod Beletrina Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije