SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Digitalna Evropa: Digitalna transformacija sektorja kulturne dediščine

Na vir

Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA je v okviru programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (DIGITAL) – specifični cilj 4: napredna digitalna znanja in spretnosti – 22. februarja objavila razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne transformacije sektorja kulturne dediščine (DIGITAL-2022-CULTURAL-02).

RAZPISUJE
Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA

VREDNOST RAZPISA
4,000,000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.