SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2022«

Na vir

Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del, izvirnih avtorskih izborov ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja, humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino.

RAZPISUJE
Javna agencija za knjigo

VREDNOST RAZPISA
85.000,00 EUR

JAK bo izbrala dva kulturna projekta / dve knjižni deli, in sicer:

– Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjižnega dela) za sedmošolce;
– Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjižnega dela) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.