SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni poziv za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Piran za leto 2022

Na vir

Predmet javnega poziva je sofinanciranje rednega letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnega projekta na posameznem področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Piran za leto 2022.

RAZPISUJE
Občina Piran

VREDNOST RAZPISA
90.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo imeti status pravne osebe zasebnega prava na območju občine Piran. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.