SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine v letu 2022

Na vir

Predmet javnega poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: – kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu; – kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta javni poziv za leto 2022 znaša 65.000,00 EUR.

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 5. 2022.

Upravičeni prijavitelji
Na javni poziv se lahko prijavijo investitorji vzdrževanja in obnove objekta in investitorji ureditve ali obnove javne površine – glej razpisno dokumentacijo.