SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini 2022

Na vir

Predmet javnega poziva je sofinanciranje mednarodne promocije slovenskih filmov na mednarodnih festivalih, vključno s kandidatom za nominacijo za nagrado oskar, ki so bili financirani iz sredstev Agencije, na mednarodnih festivalih v tujini v letu 2022 Namen sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini je povečanje prepoznavnosti slovenske kinematografije v mednarodnem prostoru ter omogočiti kvalitetno promocijo slovenskega filma, ki se bo potegoval za kandidaturo za nagrado oskar.

RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
60.000,00 EUR

Do sredstev agencije po tem pozivu so upravičeni slovenski filmi, ki so bili sofinancirani s strani Agencije, katerih producenti so izpolnili vse pogodbene obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih v zvezi s sofinanciranjem prijavljenega filma na javni poziv. Vloga za sofinanciranje mora biti vložena vsaj en dan pred začetkom mednarodnega festivala, na katerem se slovenski film predstavlja. V primeru slovenskega filma, ki se bo potegoval za kandidaturo za nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerni film, mora biti vloga vložena najkasneje do 28. oktobra 2022.

Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 12. 2022.

Upravičeni prijavitelji
Do sredstev agencije po tem pozivu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih filmi so bili sofinancirani iz sredstev Agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.